Maryjny maj

Maj kojarzy nam się z piękną wiosną, ale też z Maryją, bo to właśnie w tym miesiącu w kościołach, kaplicach oraz przy przydrożnych kapliczkach rozbrzmiewa Litania Loretańska.

Głęboko zakorzeniła się w naszej polskiej tradycji pobożność maryjna. Ale czy może być inaczej, kiedy to właśnie Maryją jest Królową naszego narodu i jego wierną wspomożycielką? Oddawanie czci Maryii nie jest sprzeczne z uwielbianiem Boga i wcale nie przysłania nam Jego samego. Ta skromna Niewiasta, wybrana na Matkę Zbawiciela, nigdy Go nie przysłania, lecz do Niego prowadzi i nam Go przynosi.

Zapatrzeni w Nią włączmy się w śpiew Litanii i chciejmy, tak jak Ona wypełniać w naszym życiu wolę Boga.

Nabożeństwa majowe w naszej katedrze odpawiane są w dni powszednie po Mszy o godz. 18.00, a w niedziele i uroczystości po Mszy o 16.00. Zapraszamy serdecznie.

2015-05-10 15:44 Opublikował: Administrator