90 lat od powstania Diecezji

24 października w naszej Katedrze odprawiona została uroczysta Eucharystia dziękczynna za 90 lat Diecezji Łomżyńskiej. Pod przewodnictwem ks. Bpa Janusza, ks. Bpa Tadeusza i ks. Bpa seniora Stanisława zgromadziło się grono kapłanów i diecezjan.

28 października 1925 roku papież Pius XI bullą Vixdum Poloniae unitas powołał do istnienia naszą diecezję. Pierwszym biskupem został Romuald Jałbrzykowski, a katedrą - kościół farny czyli nasza świątynia. nowoutworzona diecezja liczyła wtedy 129 parafii, zebranych w 15 dekanatach, zamieszkiwało ją ponad 520 tysięcy wiernych, którym posługiwało 223 kapłanów.

W kształcie nadanym przez Piusa XI diecezja przetrwała do końca II wojny światowej, po której kilka parafii zostało włączonych do terenów ZSRR.

Obecny kształt diecezja otrzymała na mocy bulli Jana Pawła II Totus Tuus Poloniae Populus" z dnia 25.03.1992. Jej obszar to ok. 11.500 km2, liczba wiernych to ponad 533 tysiące. 182 parafii tworzą 24 dekanaty. Diecezja nasza ma ponad 550 kapłanów (dane z listopada 2014r.)

Wdzięczni Bogu za nasz kościół partykularny, tych którzy go tworzyli i tworzą prośmy Miłosierdzie Boże przez przyczynę Matki Pięknej Miłości o potzrebne łaski, by wiara w nas nie słabła, módlmy się o świętość kapłanów, nowe powołania kapłańskie i zakonne, a także miłość w naszych rodzinach.

 

2015-10-25 20:56 Opublikował: Administrator