Nadzwyczajny Jubileusz Miłosierdzia

W III niedzielę Adwentu zgodnie z bullą papieża Franciszka rozpoczął się w naszej diecezji Rok Miłosierdzia. Zainaugurował go pasterz diecezji biskup Janusz.

Przy licznym udziale parafian katedralnych, seminarzystów i księży bp. Janusz otworzył Bramę Miłosierdzia w naszej katedrze. Poświęcił też nowy konfesjonał, przeznaczony szczególnie dla ludzi starszych i słabo słyszących.

Papież Franciszek bullą "Misericordiae Vultus" ustanowił w całym Kościele Nadwzyczajny Jublieusz Miłosierdzia. Według tego, co pisze papież ustanowił go po to, abyśmy bardziej kontemplowali Boże miłosierdzie, bardziej w nie ufali i stawali się coraz wrażliwsi na czynienie miłosierdzia innym. Jest to dla nas dobra okazja do uświadomienia sobie jak dobry dla nas jest Bóg, jak często okazuje nam swoje miłosierdzie w codzienności i jak bardzo powinniśmy czuć się odpowiedzialni za okazywanie miłosierdzia. Mamy być "Miłosierni jak Ojciec".

Z okazji jubileuszy papież ustanowił specjalne odpusty.

Między innymi można zyskać odpust za pielgrzymkę do Bramy Miłosierdzia połączoną z Sakramentem Pokuty, Eucharystią i refleksją nad miłosierdziem, a także wyznaniem wiary i modlitwą za Ojca Św i w jego intencjach. Ci którzy nie mogą odbyć Jubileuszowej Pielgrzymki, zwłaszcza chorzy, starsi i samotni, którzy nie mogą wyjść z domu mogą uzyskać odpust zupełny za przyjęcie Komunii św lub uczestnictwo w modlitwie wspólnotowej przez środki przekazu. Papież zwraca dużą uwagę na znaczenie uczynków miłosiernych względem duszy i ciała. „Doświadczenie miłosierdzia staje się bowiem widzialne w świadectwie konkretnych znaków, jak uczył nas sam Jezus. Za każdym razem, kiedy wierny sam wykona jeden lub kilka z tych uczynków, z pewnością otrzyma jubileuszowy odpust”. Więźniowie osadzeni mogą zyskać odpust w kaplicach zakładów karnych, "a kiedy będą przechodzili przez drzwi swojej celi, kierując myśli i modlitwę do Ojca, niech za każdym razem ten gest oznacza dla nich przejście przez Drzwi Święte, ponieważ miłosierdzie Boże, które potrafi przemienić serca, jest również w stanie przeobrazić kraty w doświadczenie wolności”.

Warto przy tej okazji wspomnieć, że od 2002 roku na terenie Polski, zgodnie z dekretem Penitencjarii Apostolskiej, można zyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami (mianowicie sakramentalna spowiedź, Komunia eucharystyczna i modlitwa w intencjach Ojca Świętego, dusza całkowicie wolna od przywiązania do jakiegokolwiek grzechu) za pobożne odmówienie Koronki do Miłosierdzia Bożego w kościele lub kaplicy wobec Najświętszego Sakramentu Eucharystii, publicznie wystawionego lub też przechowywanego w tabernakulum, a jeśli ktoś z powodu choroby lub innej słusznej racji nie może wyjść z domu, może go zyskać za odmówienie Koronki do Miłosierdzia Bożego z ufnością i z pragnieniem miłosierdzia dla siebie oraz gotowością okazania go innym.

Odpusty te możemy ofiarowywać za siebie i zmarłych, a modląc się Koronką nie zapominajmy o umierających i zatwardziałych grzesznikach.

 

2015-12-13 19:20 Opublikował: Administrator