Podsumowanie i plany noworoczne w naszej parafii

Podsumowanie i plany noworoczne w naszej parafii
Dzisiejszy widok wyremontowanej i częściowo umeblowanej zakrystii

 

Miniony rok w całym Kościele był wypełniony wydarzeniami Jubileuszu Roku Miłosierdzia; Światowymi Dniami Młodzieży przeżywanymi początkowo w parafiach, a następnie w Krakowie gdzie młodzi z całego świata wspólnie z papieżem Franciszkiem przezywali święto naszej wiary. Kościół w naszej Ojczyźnie obchodził 1050. rocznicę Chrztu Polski - największego wydarzenia w naszej historii. W Katedrze świętowaliśmy 25. r. wizyty św. Jana Pawła II w Łomży i koronacji obrazu Matki Boskiej Pięknej Miłości. Katedra przez cały Rok Miłosierdzia pełniła funkcję Kościoła Jubileuszowego, gdzie wierni według słów papieża Franciszka mogli “doświadczyć bliskości Ojca, aby wiara każdego umocniła się, a tym samym jego świadectwo stawało się coraz bardziej skuteczne".

Na Światowe Dni Młodzieży przyjechało do naszego miasta ponad stu młodych ludzi. Przez cztery dni brali oni razem z naszą młodzieżą udział w licznych spotkaniach modlitewnych i wydarzeniach kulturalnych. W naszej parafii gościła 20 osobowa grupa z Rosji. Młodzież z całej Diecezji wypełniła Katedrę 23 lipca, by uczestniczyć w medytacji artystycznej o Bożym Miłosierdziu. Procesja ulicami kilkuset młodych z symbolami ŚDM oraz flagami narodowymi, a następnie Festiwal Narodów w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego dla wszystkich, którzy brali udział w tym wydarzeniu to niezapomniane chwile.

Z okazji 25. rocznicy wizyty papieża Jana Pawła II w naszym Grodzie został wybity okolicznościowy medal upamiętniający to wydarzenie.

Pośród dokonań materialnych zrealizowanych w mijającym roku są:

- Konserwacja ołtarza Serca Pana Jezusa, która była bardzo trudnym z punktu widzenia technologicznego przedsięwzięciem i znacznie kosztowniejszym niż pierwotnie zakładano;

- Remont i sufit drewniany w zakrystii i nowa kredencja to koszt ok 50 tys zł;

- Remont łazienek w Domu Parafialnym kosztował 40 tys zł;

- Nowa brama od ul Giełczyńskiej;

- Nowy konfesjonał i nowe ławki przy kaplicach oraz zakończenie remontu starych;

- Monitoring wewnątrz i na zewnątrz katedry;

- Wymiana dachu na kaplicy Śmiarowskich. Koszt tych prac to ponad 142 tys. zł, z czego po 30 tys otrzymaliśmy z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Miasta Łomży i 20 tys. od Marszałka Województwa Podlaskiego. Udział wřasny Parafii to 62 tys. zł.

Dziękuję w tym miejscu Wszystkim Państwu, którym droga jest nasza katedralna świątynia, za składane ofiary w każdą niedzielę na tacę, ofiary indywidualne w kopertach i przelewach bankowych. Dziękuję Władzom Miasta: Panu Prezydentowi i całej Radzie Miejskiej, Podlaskiemu Konserwatorowi Zabytków oraz Ministrowi Kultury i Dziedzictwa Narodowego za wsparcie naszych wysiłków.

W 2017 roku planujemy: dalsze meblowanie zakrystii, prace konserwatorskie przy nagrobku Modliszowskich podejmiemy, jeśli otrzymamy wsparcie z zewnątrz; prace przy pomniku Chrystusa niosącego krzyż (planuję odnowić go i przenieść na róg ul. Giełczyńskiej i Dwornej); na cmentarzu połączyć alejkę główną z bramką od ul. Sikorskiego; prócz tego od lat czeka na nowy dach i elewację budynek plebani.

Wszystkie nasze planowane inwestycje są uwarunkowane możliwościami finansowymi Parafii. Proszę więc Wszystkich, aby w miarę swoich możliwości okazali pomoc. W tym celu księża odwiedzający Państwa w czasie kolędy zostawią koperty, które wypełnione ofiarnym groszem, posłużą w ciągu roku do realizacji planowanych prac. ‘

Prośmy, by Matka Pięknej Miłości u swego Syna wypraszała dla Wszystkich Państwa zdrowie, siły i potrzebne łaski w 2017 roku.

 

ks. Marian Mieczkowski - Proboszcz Katedry

 

2016-12-19 10:15 Opublikował: Administrator