Rok 2018 w krótkim zarysie i plany na 2019 r.

Rok 2018 w krótkim zarysie i plany na 2019 r.
Ołtarz Św. Antoniego, którego renowacja jest zaplanowana na nowy rok
Co roku podejmujemy wiele różnych prac przy katedrze i parafii. Dziękujemy tym wszystkim, dzięki których modlitwie i ofirności jest to możliwe. Zapraszamy do zapoznania się z krótkim podsumowaniem roku 2018 i planami na rok 2019.

 

W tym roku obchodziliśmy setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości i  600 - lecie nadania praw miejskich Łomży. Dziękowaliśmy Bogu za doświadczenie wieków, dokonania duchowe i materialne, za osoby i liczne dzieła, które ukształtowały naszą tożsamość. W piątek 15 czerwca 2018 r. odbyły się uroczystości 600 - lecia nadania praw miejskich Łomży, które rozpoczęły się poświęceniem figury Chrystusa niosącego Krzyż na rogu ul. Giełczyńskiej i Dwornej. Następnie w Katedrze pod przewodnictwem Arcybiskupa Salvatore Pennacchio - Nuncjusza Apostolskiego w Polsce sprawowana była uroczysta Msza św. Dzień Jubileuszu pełen wydarzeń zakończył uroczysty koncert w Katedrze.

Odzyskaną przed stu laty niepodległość uczciliśmy 11 listopada w Katedrze biciem w dzwony o godz. 1100, uroczystą Mszą św. w intencji Ojczyzny i koncertem muzyki polskiej.

W ciągu roku w Katedrze cyklicznie odbywają się koncerty muzyczne:

Festiwal Muzyczne Dni Drozdowo - Łomża pod dyrekcją Jacka Szymańskiego;

Międzynarodowy Festiwal Kameralistyki Sacrum et Musica dzięki Filharmonii Kameralnej im. W. Lutosławskiego pod dyrekcją Jana Miłosza Zarzyckiego;

Koncert dedykowany św. JP II wykonuje Studio Wokalne eMDeK pod dyr. Magdy Sinoff;

Łomżyńskie Betlejem;

Improperia wykonują Zespół Muzyki Dawnej Voci Unite i Schola Gregoriańska WSD;

Egzaminy dyplomowe studentów Diecezjalnego Instytutu Muzyki Kościelnej w Łomży;

Wszystkim występującym w Katedrze Artystom składam w imieniu wiernych słuchaczy słowa podziękowań i wdzięczności za przeżyte koncerty.

Pośród dokonań materialnych zrealizowanych w mijającym roku są:

- renowacja figury Chrystusa niosącego krzyż, przebudowa ogrodzenia i odbudowa postumentu pod figurę to koszt 80 tys zł;

- Oświetlenie sklepień w nawie głównej katedry kosztowało 33 tys zł;

- Schody z granitu prowadzące do katedry od ul Sadowej kosztowały 27 tys zł;

- Prace przy oczyszczaniu i zabezpieczaniu ceglanych ścian naszej katedry. Bardzo żmudne i kosztowne prace przy renowacji elewacji były przed kilkunastu laty. Chemiczne środki impregnujące cegłę działają aktywnie do kilku lat. Przez kilkanaście lat od renowacji cegłę pokrył brud, który trzeba usunąć i na nowo zabezpieczyć preparatami chemicznymi. Od snaszego Miasta otrzymaliśmy na ten cel 70 tys zł. Wkład własny Parafii 70.980 zł. W tym roku poddaliśmy konserwacji ceglane elewacje od dzwonnicy do frontowej fasady.

- w kancelarii parafialnej wymieniono okna i drzwi, oraz wymalowano wnętrze 20 tys. zł;

Dziękuję w tym miejscu Wszystkim Państwu za składane ofiary w każdą niedzielę na tacę, ofiary indywidualne w kopertach i przelewach bankowych. Dziękuję Władzom naszego Miasta: Panu Prezydentowi i całej Radzie Miejskiej, za wsparcie naszych wysiłków.

W 2019 roku planujemy:

Konserwację ołtarza św. Antoniego, który powróci na drugi filar od ambony;

Prace zabezpieczające ceglane ściany fasady katedry i dzwonnicy,

Konserwacja nagrobka N. Kossakowskiego, jeśli otrzymamy wsparcie z zewnątrz;

Na wiosnę rozpoczną się prace przy elewacji budynku plebanii.

Wszystkie nasze planowane inwestycje są uwarunkowane możliwościami finansowymi Parafii. Proszę więc Wszystkich, aby w miarę swoich możliwości okazali pomoc. W tym celu księża odwiedzający Państwa w czasie kolędy zostawią koperty, które wypełnione ofiarnym groszem, posłużą w ciągu roku do realizacji planowanych prac.

Życzymy by Matka Pięknej Miłości u swego Syna wypraszała dla Wszystkich Państwa zdrowie, siły i potrzebne łaski w 2019 roku.

 

2018-12-20 22:58 Opublikował: Administrator