40-godzinne Nabożeństwo

W niedzielę poprzedzającą Środę Popielcową tradycyjnie w naszej parafii rozpoczynamy 40-godzinne Nabożeństwo.

Już od XIII wieku w Kościele Katolickim spotykamy się z taką formą nabożeństwa. Jest to czas w którym przez 40 godzin adorujemy Najświętszy Sakrament.

Z jednej strony jest to okazja do naszego większego zaangażowania się w spotkanie z Jezusem Eucharystycznym, a z drugiej, okazja do wynagrodzenia za grzechy przez nas popełnione.

Liczba 40 w Biblii jest dość często spotykaną. 40 dni Jezus pościł na pustyni, 40 dni trwał potop za czasów Noego, 40 lat Izraelici szli przez pustynię.

Jezus pozostał z nami, jak obiecał, aż do skończenia świata. Wielu z nas o tym pamięta i odwiedza Go w naszej katedrze, gdzie całymi dniami czeka na nas w kaplicy wystawienia. Pozostał z nami, by nas umacniać i wspierać, lecz wielu o tym zapomina. Chciejmy skorzystać z czasu 40-godzinnego Nabożeństwa, aby umocnić naszą z Nim więź.

 

Tegoroczne Nabożeństwo poprowadzi Ks. Grzegorz Suchta – notariusz kurii biskupiej.

Czujmy się zaproszeni na to szczególne spotkanie.

 

2019-03-02 22:20 Opublikował: Administrator