Środa Popielcowa - początek dobrego czasu

W dniu 6 marca Środą Popielcową rozpoczniemy Wielki Post, czas nawrócenia i pokuty.

Dobry Bóg daje nam taki dobry czas, abyśmy sobie o Nim przypomnieli, porzucili, to co złe i wybrali Go na nowo w naszym życiu.

Na znak naszego nawrócenia i pokuty w Popielec przyjmiemy na nasze głowy popiół. Niech to będzie gest naszej pokory, bo przecież jesteśmy słabymi ludźmi, a grzechy tak często odłączają nas od Boga. To także znak naszej wiary, bo chociaż jesteśmy słabi i grzeszni, to wiemy, że Chrystus swoją mocą ten ludzki proch wynosi do godności dzieci Bożych. On jeden nadaje sens naszej ludzkiej egzystencji.

W Popielec obowiązuje post ścisły tzn. wstrzemieźliwość od pokarmów mięsnych i post ilościowy, czyli spożywanie pokarmów raz do syta i dwa razy dla zaspokojenia głodu. Post ilościowy obowiązuje wszystkich, którzy ukończyli 18 lat aż do rozpoczęcia sześćdziesiątego roku życia. Powstrzymanie się od spożywania pokarmów mięsnych obowiązuje wszystkich, którzy ukończyli 14 lat we wszystkie piątki i w Środę Popielcową.

W Środę Popielcową porządek Mszy św. będzie niedzielny.

Zapraszamy na nabożeństwa wielkopostne do katedry:

Droga Krzyżowa w każdy piątek o godz. 1630;

Gorzkie Żale w każdą niedzielę po Mszy św. o godz. 1600;

Razem z dziećmi Gorzkie Żale będziemy śpiewać przez trzy niedziele (od II do IV Niedzieli Wielkiego Postu) podczas Mszy św. o godz. 1200;

Zapraszamy wszystkich do udziału w tych pięknych i pobożnych nabożeństwach, za udział w których można uzyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami (stan łaski uświęcającej. przyjęcie Komunii Św., brak przywiązania do jakiegokolwiek grzechu i modlitwa w intencjach Ojca Św.)

2019-03-05 16:30 Opublikował: Administrator