Maryjny maj trwa...

Maj, choć zimny w tym roku, jest w pełni... W kościołach i przy przydrożnych kapliczkach śpiewana jest Litania Loretańska, w której prosimy wstawiennictwa Maryi przyzywając Ją różnymi tytułami...

 

Sam termin litania oznacza modlitwę błagalną, modlitwę prośby.

Trudno jednoznacznie wskazać kiedy powstała ta litania do Matki Bożej, którą dziś powszechnie używana jest w Kościele. Źródła podają, że w swej charakterystycznej formie pojawiła się ona w XII wieku, być może na początku były to wezwania kierowane do Maryi, które były częścią Litanii do Wszystkich Świętych. Z czasem jednak było ich coraz więcej i utworzyły oddzielną litanię. Szczególnie propagowana była w Sanktuarium w Loretto i stąd nazwa Loretańska. Dokumenty szesnastowieczne potwierdzają jej popularność w tamtym miejscu. Natomiast pod koniec XVI wieku Litania Loretańska została wydana drukiem i zawierała 43 wezwania.

Papież Sykstus V pod koniec XVI w. zachęciła do jej odmawiania i udzielił odpustu z tym związanego, natomiast Benedykt XIV zatwierdził ją dla całego Kościoła.

Dzisiejsza Litania Loretańska zawiera 54 wezwania, a na przestrzeni wieków dodawano lub odejmowano niektóre z nich, jako echo wydarzeń, które dotyczyły życia Kościoła i świata, w których wstawiennictwo Maryi wyraźnie było dostrzegalne.

Wielu z nas zna tę Litanię na pamięć, co świadczy o tym, że się nią modlimy...

A jeśli nie modliłeś się jeszcze na Nabożeństwie Majowym w tym roku może poczujesz się zachęcony do tego, bo Maryja, jako najlepsza nasza Matka czeka i chce pomóc każdemu jeszcze bardziej spotkać się z Jezusem, Jej Synem.

Nabożeństwa Majowe w naszej katedrze odprawiane są w dni powszednie po Mszy o 18.00, a w niedziele i uroczystości po Mszy o 16.00. Zapraszamy

 

 

2019-05-15 15:16 Opublikował: Administrator