Dzień Świętości Życia

25 marca - Uroczystość Zwiastowania Maryi - to również Dzień Świętości Życia.


Tego dnia zapraszamy do włączenia się w dzieło Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego. Jest to modlitwa, którą może podjąć każdy człowiek w intencji dziecka, którego życie w łonie matki jest zagrożone, a którego imię jest znane tylko Bogu. Modlitwa trwa 9 miesięcy, a więc tyle ile trwa okres życia człowieka w łonie matki. Włączyć się w nią można poprzez deklarację, w której osoba zobowiązuje się odmawiać codziennie specjalną modlitwę wstawienniczą w intencji dziecka i jego rodziców oraz jedną tajemnicę różańca. Do modlitwy można dołączyć dowolnie wybrane dodatkowe postanowienia. Ważne jest żeby mieć świadomość tego, iż dziewięciomiesięczna modlitwa jednego człowieka, może uratowac życie jednego małego, bezbronnego dziecka!!!
Uroczyście Duchową Adopcję w naszej katedrze można podjąć 25 marca na Mszy Św. o 12.00. Deklaracje są już dostępne.
Serdecznie zapraszamy!!!
Słowo Biskupa Łomżyńskiego na Dzień Świętości Życia.
Umiłowani Bracia i Siostry,
Święty Jan Paweł II niejednokrotnie przypominał, że „bronić życia i umacniać je, czcić je i kochać, to zadanie, które Bóg powierza każdemu człowiekowi…” (Evangelium vitae). Życie jest darem Boga, najświętszym darem. Jest największą wartością niezależnie od tego na jakim etapie rozwoju się znajduje i w jakiej jest kondycji. Człowiekiem jest także nienarodzone dziecko i jemu również należy się prawo do życia. Nie jest to tylko kwestia światopoglądu czy religii, ale jest to prawo człowieka.
Niestety ciągle docierają do nas niepokojące wiadomości ze świata o liberalizacji przepisów dotyczących aborcji. Prawo w Polsce także nie zabezpiecza w sposób pełny prawa do życia dzieci nienarodzonych. Dlatego wierni Bogu i nauczaniu Papieża Rodziny, podejmujemy z nową mocą inicjatywę rozpowszechnienia Dzieła Duchowej Adopcji, jako jednego z wymiarów ochrony dziecka poczętego, znajdującego się w śmiertelnym niebezpieczeństwie.
Zachęcam wszystkich, którzy chcą ten największy dar Boży chronić i służyć mu, do podjęcia dziewięciomiesięcznej modlitwy przez wstawiennictwo Najświętszej Maryi Panny i św. Józefa, w intencji jednego nienarodzonego dziecka, którego imię znane jest tylko Bogu i które znajduje się w niebezpieczeństwie zagłady. Jesteśmy przekonani, że codzienna modlitwa i uczynki miłosierdzia spełnione przez jednego człowieka mogą, dzięki łasce Bożej, przyczyniać się do przemiany serca rodziców i uzdolnić ich do pozostawienia swego dziecka przy życiu.
Niech Wasze imiona i nazwiska, wpisane w Księgę Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego, będą świadectwem obecności w każdej parafii ludzi dobrej woli, zabezpieczających modlitwą życie tych dzieci, którym zabrakło miejsca i miłości w sercach matek już u samego początku ich istnienia.
Boża łaska, Chrystusowy pokój oraz moje pasterskie błogosławieństwo niech towarzyszą wszystkim, którzy z miłości i z szacunku do człowieka, włączają się w Dzieło Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego.
+ Janusz Stepnowski - Wasz Biskup

 

2021-03-22 15:37 Opublikował: Administrator