Uroczyste otwarcie 13-tego szczepu Skautów Króla w Łomży

Uroczyste otwarcie 13-tego szczepu Skautów Króla w Łomży
Pamiątkowe zdjęcie
 • Uroczyste otwarcie 13-tego szczepu Skautów Króla w ŁomżyPodczas Mszy Św.
 • Uroczyste otwarcie 13-tego szczepu Skautów Króla w ŁomżyProcesja darów
 • Uroczyste otwarcie 13-tego szczepu Skautów Króla w Łomży
 • Uroczyste otwarcie 13-tego szczepu Skautów Króla w ŁomżyPrzemarsz na ognisko obrzędowe
 • Uroczyste otwarcie 13-tego szczepu Skautów Króla w ŁomżyW oczekiwaniu na ognisko obrzędowe
 • Uroczyste otwarcie 13-tego szczepu Skautów Króla w Łomży
 • Uroczyste otwarcie 13-tego szczepu Skautów Króla w ŁomżyOgnisko obrzędowe rozpoczyna się przypomnieniem praw Skautów Króla
 • Uroczyste otwarcie 13-tego szczepu Skautów Króla w Łomży
 • Uroczyste otwarcie 13-tego szczepu Skautów Króla w ŁomżyKomendant główny SK przyjmuje przyrzeczenie od komendanta szczepu
 • Uroczyste otwarcie 13-tego szczepu Skautów Króla w ŁomżyPrzyrzeczenie instruktorów
 • Uroczyste otwarcie 13-tego szczepu Skautów Króla w ŁomżyPrzyrzecznie skautów
 • Uroczyste otwarcie 13-tego szczepu Skautów Króla w ŁomżyZaproszeni goście
 • Uroczyste otwarcie 13-tego szczepu Skautów Króla w ŁomżyWśród zaproszonych byli przedstawiciele ZHP
 • Uroczyste otwarcie 13-tego szczepu Skautów Króla w ŁomżyAgapa
 • Uroczyste otwarcie 13-tego szczepu Skautów Króla w ŁomżyZabawa podczas agapy
16 października 2021 miało miejsce zamknięcie próby łomżyńskich Skautów Króla. Rozpoczęło się uroczystą Mszą Św. w Katedrze, przy której funkcjonuje Katolickie Stowarzyszenie Theoforos, przy którym powstał 13 w Polsce szczep SK.

 

Kim są Skauci Króla? Jesteśmy grupą świeckich katolików, należących do Stowarzyszenia Skautów Króla, które swoje początki ma 6 lat temu we Wrocławiu i Gliwicach. Głównym celem tej grupy jest formacja dzieci i młodzieży oparta o chrześcijański system wartości, wypływający z Pisma Św. Świadczy o tym myśl przewodnia Skautów pochodząca z fragmentu Ewangelii św. Mateusza (7,12): „Wszystko więc, co byście chcieli, żeby wam ludzie czynili, i wy im czyńcie”. Skauci pracują nad swoim charakterem od najmłodszych lat. W naszym szczepie dzieci formują się w trzech zastępach: tropiciele (3-6 lat), odkrywcy (7-9), zwiadowcy (10-13). Kierują nimi instruktorzy, którzy dbają o ich harmonijny rozwój w czterech aspektach wzrostu: duchowym, fizycznym, intelektualnym i społecznym.

Pomysłodawcą zaszczepienia takiej właśnie formacji dla dzieci przy wspólnocie Theoforos był opiekun duchowy tej wspólnoty - ks. Jacek Dąbrowski, który zapalił tym pomysłem kilkoro rodziców formujących się we wspólnocie a oni (jak i sam pomysłodawca) szybko stali się pierwszymi instruktorami tego szczepu.

Po Mszy Św. skauci z wszystkimi zaproszonymi gośćmi z Komendy Głównej, Szczepu z Białegostoku, Wyszkowa, rodzicami oraz przedstawicielami komendy hufca ZHP z Łomży udali się na obrzędowe ognisko, w trakcie którego skauci i ich instruktorzy złożyli przyrzeczenia Skautów Króla. Następnie wspólnie uwielbialiśmy Jezusa, po czym odbyła się agapa, na której oprócz pysznego poczęstunku wzmacnialiśmy więzi wspólnoty Skautów Króla.

Uroczyste zakończenie próby szczepu było okazją do świętowania faktu włączenia do wspólnoty Skautów Króla, a także radości wynikającej ze zrealizowanych celów przewidzianych na okres próby (w naszym przypadku okres 2 lat - spowodowany pandemią): formacja dzieci podczas zbiórek, kompletowanie umundurowania i tworzenia obrzędowości szczepu.

Dh. Kasia

 

2021-10-18 18:06 Opublikował: Administrator