Dzień Świętości Życia

W piątek 25 marca przypada Uroczystość Zwiastowania Pańskiego. Na Mszy św. o godzinie 12.00 będzie można złożyć deklaracje przystąpienia do Dzieła Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego.

 

Duchowa Adopcja Dziecka Poczętego jest modlitwą, którą może podjąć każdy człowiek w intencji dziecka, którego życie w łonie matki jest zagrożone, a którego imię jest znane tylko Bogu. Modlitwa ta trwa 9 miesięcy, a więc tyle ile trwa okres prenatalnego życia człowieka w łonie matki. Włączyć się w nią można poprzez deklarację, w której osoba zobowiązuje się odmawiać codziennie specjalną modlitwę wstawienniczą w intencji dziecka i jego rodziców oraz jedną tajemnicę różańca. Do modlitwy można dołączyć dowolnie wybrane dodatkowe postanowienia.


Modlitwa codzienna duchowej adopcji:
Panie Jezu, za wstawiennictwem Twojej Matki Maryi, która urodziła Cię z miłością, oraz za wstawiennictwem św. Józefa, człowieka zawierzenia, który opiekował się Tobą po Urodzeniu – proszę Cię w intencji tego nienarodzonego dziecka, które duchowo adoptowałem, a które znajduje się w niebezpieczeństwie zagłady. Proszę, rodzicom miłość i odwagę, aby swoje dziecko pozostawili przy życiu, które Ty sam mu przeznaczyłeś. Amen.

 

2022-03-21 11:55 Opublikował: Administrator