Ksiądz Prałat Janusz Stepnowski nowym biskupem łomżyńskim!

Ksiądz Prałat Janusz Stepnowski nowym biskupem łomżyńskim!
Ks. Biskup Nominat Janusz Stepnowski
Benedykt XVI przyjął rezygnację z urzędu bp. Stanisława Stefanka, złożoną z powodu ukończenia przez niego 75. roku życia. Na jego miejsce nowym Biskupem Łomżyńskim mianowany został 53-letni ks. prałat Janusz Stepnowski, dotychczasowy kierownik biura w Kongregacji Biskupów w Watykanie.

Biskup nominat Janusz Stepnowski urodził się 11 lipca 1958 r. w Ostrołęce. W roku 1979 zdał egzamin maturalny i wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Łomży. Podczas studiów seminaryjnych musiał odbyć służbę wojskową. 1 czerwca 1985 r. został wyświęcony na kapłana dla diecezji łomżyńskiej. W latach 1985-1988 studiował prawo kanoniczne na Uniwersytecie w Pampelunie w Hiszpanii, gdzie obronił pracę doktorską pt. „Osobowość prawna i władza Konferencji Episkopatu”. W latach 1988-1989 był studentem na Uniwersytecie dla obcokrajowców w Perugi we Włoszech oraz pracował w duszpasterstwie w diecezji Terni.
W roku 1989 ks. Stepnowski rozpoczął posługę w Kongregacji ds. Biskupów. Współpracował z Trybunałem Roty Rzymskiej jako tłumacz. Obecnie pełnił funkcję kierownika biura Kongregacji ds. Biskupów. Dykasteria ta zajmuje się sprawami dotyczącymi mianowania biskupów i ustanawiania nowych diecezji oraz nadzorowaniem sprawowania urzędu biskupiego w Kościele łacińskim. Do niej należą sprawy związane z synodami partykularnymi, a także ustanawianiem konferencji episkopatów, zatwierdzanie ich statutów oraz dekretów wydawanych przez konferencje.

Konsekracja biskupia i ingres do katedry w Łomży odbędzie się 18 grudnia o godz. 16:00. Głównym konsekratorem będzie kard. Marc Ouellet, prefekt Kongregacji ds. Biskupów.

2011-11-16 11:22 Opublikował: Administrator