Róża Modlitewna Matki Bożej Pięknej Miłości w Intencji Dzieci

Zapraszamy do włączenia się w dzieło modlitwy za dzieci.

Członkowie Róży modlą się o miłość prawdziwą, potrzebne łaski, prowadzenie do świętości i ochronę przed wszelkim złem. Modlą się codziennie jedną tajemnicą różańca (dziesiątkiem różańca) w dowolnym miejscu, o dowolnej porze dnia za dzieci własne i niespokrewnione ze sobą, dzieci nienarodzone i narodzone bez względu na wiek, dzieci, których życie jest zagrożone i o cud poczęcia. Każdego dnia, za każde dziecko odmawiany jest cały różaniec (dwadzieścia osób z Róży po jednej dziesiątce różańca).

Szczegółowe informacje znajdziesz tu.

2023-05-09 10:09 Opublikował: Administrator