Otwarcie Roku Wiary w Katedrze Łomżyńskiej

W czwartek 11 X rozpoczął się w całym Kościele Rok Wiary. Katedra łomżyńska przeżyła otwarcie tego Roku w sobotę 13 X.

 

Ojciec Święty Benedykt XVI ogłosił swą decyzję Listem Apostolskim „Porta fidei” (Podwoje wiary). Ogłoszenie Roku Wiary papież rozpoczął następującymi słowami: „Podwoje wiary są dla nas zawsze otwarte. Są one bramą, przez którą możemy przechodzić codziennie, pogłębiając naszą relację z bogiem, a także z braćmi i siostrami”. Papież Benedykt XVI  w swym liście apostolskim , Porta fidei” ukazuje cel ogłoszenia Roku Wiary:

„Pragniemy, aby ten Rok rozbudził w każdym wierzącym aspirację do wyznawania wiary w jej pełni i z odnowionym przekonaniem, z ufnością i nadzieją. Będzie to też dobra okazja, by z większym zaangażowaniem celebrować wiarę w liturgii, zwłaszcza Eucharystii, która jest „szczytem do którego zmierza działalność Kościoła i jednocześnie źródłem, z którego wypływa cała jego moc”. Jednocześnie pragniemy, żeby świadectwo życia ludzi wierzących było coraz bardziej wiarygodne. Zwłaszcza w tym roku każdy wierzący powinien ponownie odkryć treść wiary wyznawanej, celebrowanej, przeżywanej i przemodlonej, i zastanowić się nad samym aktem wiary.

Papież Benedykt XVI poprzez otwarci Roku Wiary skierował zaproszenie do każdego chrześcijanina, aby jeszcze raz odbyć z entuzjazmem pielgrzymkę wiary, rozpoczętą w czasie naszego chrztu. Chcemy dogłębniej odkrywać łaskę chrztu Św., która uczyniła nasz wszystkich domownikami Boga. Pragniemy iść śladami naszego Zbawiciela, aby wszystkim ludziom umożliwić drogę zbawiania i wyzwolenia.

Rok wiary został zwołany w 50-tą rocznicę rozpoczęcia Soboru Watykańskiego II i w 20-tą rocznicę ogłoszenia Katechizmu Kościoła Katolickiego. W uroczystej procesji zostały wniesione do katedry trzy księgi: Pismo Św., Dokumenty Soboru Watykańskiego II i Katechizm Kościoła Katedralnego. Te księgi pozwolą nam odnowić świadomość naszej wiary.

Pismo Święte – księga zawierająca Boże objawianie, odwieczną prawdę. „Niebo i ziemia przeminą, ale słowa moje nie przeminą”.

Dokumenty Soboru Watykańskiego II , w których znajdują się 4 konstytucje, 8 dekretów i 3 deklaracje, posiadają odnowione oblicze kościoła, reformę liturgii, spojrzenie na Kościół jako Lud Boży, dowartościowanie Słowa Bożego i wiele innych zagadnień z teologii, nauk społecznych czy środków przekazu.

Trzecia księga to katechizm Kościoła Katolickiego, o którym bł. Jan Paweł II napisał, że „Katechizm przyczynia się w znacznym stopniu do odnowy całego życia Kościelnego”. Uznaje go za pewną normę nauczania wiary, jak również za pożyteczne i właściwe narzędzie służące komunii eklezjalnej, jest również źródłem wciąż nowych świtał. Natomiast Benedykt XVI nazywa KKK „prawdziwym narzędziem umacniania wiary oraz cenną i niezbędną pomocą w systematycznym poznawaniu treści wiary, gdyż jest w nim widoczne bogactwo nauczania, które Kościół przyjął, zachował i przedstawiał na przestrzeni  dwóch tysięcy lat swej historii.

Dokumenty zostały ułożone przy chrzcielnicy i paschale, które symbolizują nasz chrzest i wiarę otrzymaną na chrzcie świętym.

Diecezja Łomżyńska została zaszczycona obecnością przedstawiciela Stolicy apostolskiej, Ks. Kard. Giovanni Battista Re, który przewodniczył naszym uroczystościom otwarcia Roku Wiary.

W uroczystej koncelebrze wzięli udział biskupi łomżyńscy: Bp. Janusz Stepnowski, Bp. Tadeusz Bronakowski i biskup senior, Bp. Stanisław Stefanek.

Mszę Św. sprawowali także kapłani z centralnych instytucji diecezjalnych, księża dziekani z 24 dekanatów diecezji oraz księża ze Studium Doktoranckiego.

Cieszymy się z obecności w katedrze na wspólnej modlitwie innych księży z naszej Diecezji, przedstawicieli zakonów i zgromadzeń męskich i żeńskich, alumnów WSD, dużej grupy przedstawicieli Parlamentu i władz samorządowych, służby zdrowia, oświaty i służb mundurowych (wojska, policji, straży), reprezentantów różnych instytucji z Łomży i Diecezji. Wyrażamy radość z obecności przedstawicieli parafii łomżyńskich i z całej Diecezji.

 

2012-10-19 15:30 Opublikował: Administrator
Autor treści: ks. Infułat Jan Sołowianiuk