Podsumowania i plany

KATEDRA w 2012 r. i plany na 2013 r.

 

 

Wśród wydarzeń minionego roku należy podkreślić rozpoczęcie Roku Wiary, który przeżywamy. W naszej diecezji uroczystej inauguracji dokonał Jego Eminencja Kardynał Giovanni Battista Re z Watykanu wraz z Biskupem Łomżyńskim. W tej uroczystości 13 października w Katedrze wzięli udział kapłani, seminarzyści, świeccy przedstawiciele wszystkich parafii i dekanatów Diecezji.

W tym roku zakończyliśmy prace przy wieży – dzwonnicy. Remontowi i konserwacji zostały poddane wewnętrzne potężne drewniane konstrukcje, na których są zawieszone dzwony. Remont więźby i wymiana pokrycia dachu na dzwonnicy, oraz konserwacja dwóch ostatnich elewacji dopełniła całości. Wstawione też zostały nowe okna – żaluzje, a renesansowy szczyt został zwieńczony kamiennymi elementami detalu architektonicznego. Koszt całości prac wykonanych w tym roku przy dzwonnicy to około 500 tys. zł z czego środki własne Parafii to 270 tys. zł.

Dziękuję w tym miejscu Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP, Zarządowi Województwa Podlaskiego, władzom naszego Miasta: Panu Prezydentowi i całej Radzie Miejskiej, oraz Podlaskiemu Konserwatorowi Zabytków za wsparcie naszych wysiłków.

Na cmentarzu grzebalnym został wymurowany mur na odcinku od domku grabarza do bramy na części komunalnej. W części parafialnej koszty nowego muru pokryła Parafia.

Wielu Parafian bardzo ucieszyło opracowanie Stary łomżyński cmentarz, które ukazuje łomżyńską nekropolię w perspektywie szacunku naszej świętej wiary i wspólnej chrześcijańskiej spuścizny z braćmi prawosławnymi i protestantami jako świadectwo wiary w Chrystusa Zmartwychwstałego i jako perłę wspólnej historii i kultury.

W przyszłym 2013 r. roku planujemy konserwację ołtarza św. Józefa, remont dachu nawy bocznej północnej i renowację ławek. Część ławek trzeba będzie wykonać od nowa. Dojrzewa też projekt ołtarza bocznego (stanie przy drugim filarze od prezbiterium) Jezusa Miłosiernego. Przy remoncie dachu liczymy na wsparcie Władz naszego Miasta i Zarządu Województwa Podlaskiego. Zawsze potrzeba wkładu własnego dlatego też proszę o pomoc wszystkich, którym droga jest nasza katedralna świątynia, aby w miarę swoich możliwości zechcieli pomóc w tym dziele. W tym celu księża odwiedzający Państwa domy po kolędzie, tak jak w poprzednich latach, zostawią koperty, które w miarę Państwa możliwości finansowych posłużą w ciągu roku do wsparcia naszych prac.

Prośmy, by Matka Pięknej Miłości u swego Syna wypraszała dla nas wszystkich zdrowie, siły i potrzebne łaski w nadchodzącym Nowym 2013 Roku Pańskim.

 

2012-12-22 11:01 Opublikował: Administrator