Święcenia Kapłańskie

25 maja o godz. 10:00 miały miejsce w naszej Katedrze święcenia prezbiteratu.

Ks. Bp Janusz udzielił święceń kapłańskiem pięciu diakonom, a wśród nich pochodzącemu z naszj parafii ks. Tomaszowi Grali.

Neoprezbiterzy 2013:

ks. Mateusz Dobrzycki - Niedźwiadna

ks. Mateusz Gąsowski - Wysokie Mazowieckie

ks. Tomasz Grala - Łomża

ks. Radosław Ryłka - Amelin

ks. Dariusz Tybura - Grajewo

Życzymy nowowyświęconym księżom wielu Bożych łask na kapłańskiej drodze i polecamy ich Matce Pięknej Miłości.

2013-05-27 15:40 Opublikował: Administrator