Dziękczynienie za Rok Wiary

W dniu 9 listopada w naszej Katedrze uroczyście zakończono diecezjalne obchody Roku Wiary zainaugurowanego 11 października 2012 przez papieża Benedykta XVI.

Uroczystość ta była wielkim dziękczynieniem za czas w którym mogliśmy bliżej i głębiej zastanowić się nad swoją wiarą. Nad tym czym ona jest i jak przeżywam fakt bycia osobą wierzącą. W tym roku podejmowano wiele inicjatyw zarówno we wspólnotach jak i parafiach. Zapewne gdzieś w zaciszu swojego domu niejedna osoba zadała sobie pytanie o wiarę w swoim życiu.

Dzisiejsze obchody dziękczynienia za owoce „Roku Wiary” rozpoczęto w auli Szkół katolickich koncertem zespołu „Soli Deo”, po którym głos zabrał znany dziennikarz i publicysta pan Tomasz Terlikowski (doktor filozofii, redaktor czasopisma Fronda, autor licznych artykułów, książek). O sobie powiedział że jest „(…) po pierwsze mężczyzną, mężem jednej żony, ojcem pięciorga dzieci i chrześcijaninem”. Wystąpienie Pana Tomasza Terlikowskiego było wielkim świadectwem przeżywania wiary w życiu osoby świeckiej. Osoby publicznej pracującej w różnego rodzaju mediach, gdzie na pewno nie jest łatwo jasno opowiedzieć się za Jezusem. Zwracał on uwagę na wielką siłę i rolę rodziny w dziele ewangelizacji. Rodziny chrześcijańskiej wielodzietnej, która idzie jakby pod prąd współczesnemu modelowi rodziny. Jego świadectwo było z pewnością cennym głosem, a jednocześnie przyczyną do osobistej refleksji „jak ja daje świadectwo swojej wiary?”

Punktem kulminacyjnym wielkiego dziękczynienia za „Rok Wiary” była Msza Święta. Na zakończenie Bp Janusz Stepnowski w symbolicznym geście wręczenia Katechizmu poszczególnym grupom wiernych: rodzinie, młodzieży, katechetom, siostrom i braciom zakonnym, kapłanom – posłał ich do szerzenia wiary w miejscu gdzie przebywają i pracują. W krótkiej modlitwie upraszał im wytrwałość w dawaniu świadectwa wiary i odwagi w jej wyznawaniu.

„Rok Wiary” jako inicjatywa mająca swój początek – został zakończony. Nie kończy się jednak rzeczywistość wiary, co więcej ma być ona przeżywana, pogłębiana, i pielęgnowana może jeszcze bardziej niż do tej pory.

 

 

2013-11-10 23:45 Opublikował: Administrator