Święcenia kapłańskie

Ostatnia sobota maja to tradycyjnie dzień święceń prezbiteratu w naszej katedrze.

31 maja ks. bp Janusz Stepnowski udzielił święceń kapłańskich diakonom naszej diecezji. Są nimi ks. Mariusz Chrostowski, ks. Adam Hryc, ks. Dawid Kulesza, ks. Sławomir Sokołowski, Ks. Wojciech Turek, ks. Marek Ulatowski i ks. Robert Wołosik. Zyczymy księżom Noeprezbiterom wielu Bożych łask i opieki Matki Bożej Pięknej Miłości na kapłańskiej drodze oraz radości i pasji w duszpasterskiej posłudze.

2014-06-09 09:43 Opublikował: Administrator