EUCHARYSTIA

Czym jest Msza Święta?

EucharystiaChrystus ustanowił Eucharystię podczas Ostatniej Wieczerzy, gdy wziął chleb, dzięki czynił, połamał go i podał uczniom, mówiąc: "To jest Ciało moje, które za was będzie wydane; czyńcie to na moją pamiątkę". Po Wieczerzy powiedział nad kielichem: "Ten kielich, to Nowe Przymierze we Krwi mojej, która za was będzie wylana” (Łk 22, 19-20).

Msza św. jest „źródłem i szczytem” całego kultu Bożego, najdoskonalszym sposobem spotkania, zjednoczenia z Bogiem danym nam na ziemi i najpełniejszą modlitwą.  Msza św. jest ofiarą jaką składamy Bogu Ojcu razem z Chrystusem, przez Chrystusa i w Chrystusie.

Przygotowanie do I Komunii Świętej

Dzieci, mieszkające na terenie naszej parafii przystępują do I Komunii Św. w katedrze (nawet wtedy, gdy uczą się poza naszą parafią). Na początku września rodzice zapisują swojej dzieci  do przygotowania do I Komunii Św. Jeśli dziecko otrzymało chrzest w innej parafii należy dostarczyć  metrykę chrztu. W każdą niedzielę Msza Święta dla dzieci odprawiana jest o godzinie 12:00. Przygotowanie dzieci do I Komunii Świętej prowadzi ks. Wojciech Turowski oraz katecheci.

Intencje mszalne

Eucharystię sprawujemy w różnych intencjach, które chcielibyśmy polecić Bogu, np. w rocznice ślubu, urodzin, prosząc i dziękując  Panu Bogu za zdrowie, opiekę i błogosławieństwo. Intencje Mszy św. ofiarujemy także często za zmarłych, którym potrzebna jest nasza modlitwa.

Msze św. można zamawiać po każdej Mszy św. w zakrystii lub  w kancelarii parafialnej w godzinach jej urzędowania. Można także zamawiać tzw. Msze św. gregoriańskie.

 

2011-09-20 15:13 Opublikował: Administrator